EKOLAMP Slovakia

  • Koordinujúca organizácia zabezpečujúca zber a recykláciu nefunkčných a doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel

  • Poskytujeme možnosť bezplatného separovaného zberu pre všetkých konečných užívateľov

  • Prevádzkujeme kolektívny systém pre komplexné zabezpečovanie plnenia zodpovedností výrobcov a dovozcov osvetľovacích zariadení podľa slovenskej aj európskej legislatívy

  • Ponúkame spoluprácu zberným dvorom pri separovanom zbere elektroodpadu a obchodom pri spätnom odbere použitých elektrozariadení kategórie č.5

  • Bezplatne poskytujeme zberné kontajnery a nádoby na separovaný zber nefunkčných svetelných zdrojov a následne zabezpečujeme ich odvoz

  • Zabezpečujeme ekologickú recykláciu všetkých vyzbieraných a odobratých množstiev nefunkčných svetelných zdrojov a svietidiel

  • Poskytujeme legislatívny servis a poradenstvo v oblasti nakladania s elektroodpadom pre našich členov